Tuyển dụng từ doanh nghiệp

08-09-17 quanghuy 0 comment

May 2019
Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Sao Mộc 
(Chi tiết xem link: Sao Moc Valuation)

May 2019
Công ty cổ phần AMHOUSING 
(Chi tiết xem link: Amhousing-TBTD)

Aug 2018
Real Estate Data Network 
(Chi tiết xem link: Intern Advertising REDN)

Aug 2018
CTCP Thẩm định giá & Tư vấn Việt Nam (VNVC) 
(Chi tiết xem link:)

May 2018
Công ty TNHH PROPZY Việt Nam 
(Chi tiết xem link: Propzy Vietnam)

Apr 2018
CTCP Định giá & Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) tuyển dụng Nhân sự
(Chi tiết xem link: VVFC)

Apr 2018
Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI – Việt Nam 
(Chi tiết xem link: EOI VALUATION)

Apr 2018
Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công 
(Chi tiết xem link: S- Value MN)

Mar 2018
CTCP Thẩm định giá BTCValue tuyển dụng Nhân sự
(Chi tiết xem link: BTCValue)

Jan 2018
CTCP Phú Long Real tuyển dụng Nhân sự 
(Chi tiết xem link: PhuLong Real Estate)

Jan 2018
CTCP Thẩm định giá Việt Tín tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định giá (Chi tiết xem link: Viettin-Valuation)Cảm Nhận Học Viên