Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Cơ sở hình thành giá cả thị trường

1. Quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ, Kinh tế quản lý, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam             2004
 • Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam         1998
 • Cử nhân, Vật giá, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam                       1983

2. Học phần phụ trách

 • Cơ sở hình thành giá cả thị trường

3. Các công bố

a. Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Thành viên đề tài, Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành Du lịch huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nghiệm thu tháng 6/2020;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Mở TP.HCM, Xây dựng mạng lưới nhà vườn du lịch cho tỉnh Bến Tre, 2012-2013;
 • Chủ nhiệm đề tài, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Hiệu quả kinh tế xã hội của việc phát triển các khu công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, 2010;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Mở TP.HCM, Xây dựng thương hiệu Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng trên quan điểm phát triển bền vững, 2010;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Mở TP.HCM, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cộng tác với trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh của cộng tác viên, 2008;
 • Thư ký, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Xây dựng mô hình Quỹ tín dụng học tập cho sinh viên, 2004-2006;
 • Chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Mở TP.HCM, Giải pháp phát triển nguồn lực giảng viên cơ hữu đáp ứng yêu cầu đào tạo cho Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh, 2005-2006;
 • Thư ký, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Một số giải pháp để áp dụng có hiệu quả phương pháp giảng dạy môn kinh tế chuyên ngành, 2002-2003;
 • Thành viên đề tài nhánh, Thành phố, Xây dựng chương trình phát triển giáo dục đại học – sau đại học tạo nguồn nhân lực cho TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005, 2001-2002;

b. Bài báo NCKH

 • Từ ý định đến quyết định chọn hoạt động trong chuyến đi đến Thạnh Phú của du khách nội địa. (2020). Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong công nghệ, số 4, tháng 3/2020.
 • Thiết kế và thử nghiệm sản phẩm du lịch ẩm thực nông trại ở Bến Tre. (2019). Tạp chí Khoa học Thương mại, số 127, tháng 3/2019, ISSN 1859 – 3666.
 • Hình ảnh điểm đến du lịch Xanh ở Bến Tre. (2018). Tạp chí Khoa học xã hội TP.HCM, số 5.
 • Ảnh hưởng của niềm tin đến quyết định mua hàng qua Lazada.vn của người tiêu dùng. (2018). Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong công nghệ, số 11, tháng 8/2019.
 • Investing in the MeKong River Delta of Vietnam –  The Opportunity for Small and Medium Enterprises of Korea. (2018). Business and Economic Research, Macrothink Institute 2018, Vol. 8, No.3.
 • Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường cho sinh viên ngành Du lịch với mô hình giáo dục hợp tác. (2018). Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc “Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch”, do Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức tháng 6/2018, NXB ĐHQG Hà Nội, trang 179 – 185.
 • Ý định chọn hoạt động trong kỳ nghỉ ở Bến Tre của khách du lịch nông thôn (Đồng tác giả với Đặng Thanh Liêm). (2018). Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong công nghệ, số 3, tháng 3/2018.
 • Tương tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp – trường hợp Nông trại du lịch Sân chim Vàm hồ. (2018). Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật Trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, số đặc biệt tháng 2/2018.
 • Du lịch nhà vườn ở Bến Tre – một loại hình du lịch có trách nhiệm. (2016). Du lịch có trách nhiệm – Mối quan hệ và lợi ích. NXB Dân trí.
 • Xác định trọng tâm đổi mới trong kế hoạch phát triển du lịch Tỉnh Tây Ninh 2015-2020. (2015). Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM số 6/2015.
 • Mô hình vườn dừa du lịch ở Bến Tre (đồng tác giả với Bùi Thị Quỳnh Ngọc). (2014). Kỷ yếu hội thảo “Cây Dừa Việt Nam – Giá trị và tiềm năng”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Food tourism development throughout the Mekong Delta of Viet Nam” (đồng tác giả với Trần Kiêm Việt Thắng). (2014). Abstract Proceedings, 382-385.
 • Du lịch thể thao – từ khái niệm đến thực tế phát triển. (2013). Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận”. NXB Hồng Đức.
 • Sản xuất nông nghiệp kết hợp với kinh doanh du lịch: hướng phát triển bền vững nông thôn ĐBSCL (đồng tác giả với Bùi Thị Quỳnh Ngọc). (2013). Sách chuyên khảo “Phát triển du lịch bền vững ở vùng ĐBSCL”. NXB Thống kê.
 • Phát triển sản phẩm du lịch ở vùng ĐBSCL với dòng sản phẩm du lịch thể thao (đồng tác giả với Hoàng Thị Thu Hà). (2013). Sách chuyên khảo “Phát triển du lịch bền vững ở vùng ĐBSCL”. NXB Thống kê 2013.
 • Rural tourism development in the Mekong Delta of Vietnam. (2012). Hội thảo Asean Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability tại Hàn Quốc.
 • Phát triển du lịch nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đường đến cơ cấu kinh tế dịch vụ – nông – công nghiệp. (đồng tác giả với Bùi Thị Quỳnh Ngọc). (2012). Tập 28, số 4, 2012, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, ISSN 0866-8612.
 • Phát triển du lịch bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. (2011). Kỷ yếu hội thảo “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: giai đoạn 2001 – 2010 và định hướng tới năm 2020”. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
 • Những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hoá doanh nghiệp một số nước. (2009). Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới”. NXB Đại học Quốc gia TPHCM.
 • Thị trường nông sản nội địa sau khi Việt Nam gia nhập WTO. (2007). Kỷ yếu hội thảo “Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với nền kinh tế Việt Nam”. NXB Tổng hợp TPHCM.

c. Sách

 • Đoàn Thị Mỹ Hạnh và cộng sự. (2013). Marketing căn bản. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
 • Đoàn Thị Mỹ Hạnh & Vũ Việt Hằng. (2012). Kinh tế học vi mô. Nhà xuất bản Thống kê.
 • Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng & Hồ Hữu Trí. (2012). Hỏi Đáp Kinh tế Vi mô. Nhà xuất bản Thống kê.
 • Nhóm GV khoa QTKD – Đại học Mở TP.HCM. (2011). Kỹ năng học tập. Nhà xuất bản Thống kê.
 • Đoàn Thị Mỹ Hạnh và cộng sự. (2008). Hướng dẫn học Kinh tế vi mô. Nhà xuất bản Thống kê.
 • Đoàn Thị Mỹ Hạnh. (2004). Kinh tế học kinh doanh. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.