Tài liệu học tập

02-01-18 quanghuy 2 comments

Anh Chị học viên lưu ý:

Anh Chị chỉ được phân quyền xem tài liệu các môn học tương ứng với khóa học mà Anh Chị đã đăng ký.

Lớp Thẩm định giá Bộ Tài chính, 6 môn: Nguyên lý TĐG, Nguyên lý HTGCTT, Pháp luật trong TĐG, 4 môn chuyên ngành TĐG.

Lớp Định giá BĐS, 2 môn: Nguyên lý TĐG, TĐG Bất động sản.

Lớp Môi giới BĐS, 5 môn: Pháp luật trong BĐS, Thị trường BĐS, Đầu tư BĐS, Tổng quan Môi giới, Quy trình MG & ĐHS.

Lớp Điều hành sàn BĐS, 5 môn: Pháp luật trong BĐS, Thị trường BĐS, Đầu tư BĐS, Tổng quan Sàn BĐS, Quy trình MG & ĐHS.

Trường hợp môn học có nhiều giảng viên, Anh Chị sẽ được phân quyền xem môn do GV phụ trách giảng dạy trên lớp.

E-mail đăng nhập là e-mail mà các Anh Chị đã đăng ký với Trung tâm.

 

Nguyên lý Thẩm định giá [ThS. Trần Bích Vân]

Nguyên lý Thẩm định giá [ThS.TĐV. Nguyễn Kim Đức]

Pháp luật trong Thẩm định giá [TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị]

Nguyên lý hình thành giá cả thị trường [PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh]

Thẩm định giá Bất động sản [TS. Nguyễn Quỳnh Hoa]

Thẩm định giá Máy thiết bị [TĐV. Phạm Thị Bình]

Thẩm định giá Doanh nghiệp [ThS.TĐV. Ngô Thảo]

Thẩm định giá Doanh nghiệp [ThS.TĐV. Nguyễn Kim Đức]

Thẩm định giá Tài sản vô hình [ThS. Trần Bích Vân]

Thẩm định giá Tài sản vô hình [ThS.TĐV. Nguyễn Thị Hồng Thu]

Thẩm định giá Tài sản vô hình [ThS.TĐV. Nguyễn Kim Đức]

Pháp luật trong Bất động sản [TS. Trần Huỳnh Thanh Nghị]

Đầu tư Bất động sản [TS. Lê Chí Sĩ]

Thị trường Bất động sản [PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh]

Tổng quan Môi giới [TS. Lê Tấn Phước]

Tổng quan Sàn giao dịch Bất động sản [ThS. Vương Anh Kiệt]

Quy trình Môi giới Bất động sản [ThS. Ngô Đình Hãn]

Quy trình Môi giới Bất động sản [ThS. Vương Anh Kiệt]

Phong thủy trong Bất động sản & Thẩm định giá [TS. Nguyễn Duyên Linh]

Phong thủy trong Bất động sản & Thẩm định giá [Thầy Đoàn Lâm Hải]

Lớp sinh viên chính quy K41Cảm Nhận Học Viên

 • PHẠM THUỴ SANG

  Em tên : Phạm Thuỵ Sang- Lớp 4B-2018.
  Em xin cảm ơn Quý Thầy, Cô phụ trách giảng lớp 4B.2018 -Thẩm định giá -BTC đã tận tình giải thích, phân tích các khía cạnh của các môn học rõ ràng, chi tiết để em hiếu được tầm quan trọng của môn học, cũng như việc áp dụng chúng trong công việc. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô đã giảng giải cho lớp em-4B.2018 Và em xin kính chúc Thầy, Cô có nhiều sức khoẻ và nhiệt huyết để tiếp tục công tác giáng dạy.
  Trân trọng kính chào.

  02-01-18 Trả lời
  • Nguyen Kim Duc

   Thay mặt các GV của Lớp, mình cám ơn chị Thuy Sang nhiều và thân chúc Chị luôn mạnh khỏe, công tác tốt và sớm trở thành Professional Valuer nhé!
   Thân ái,
   Kim Đức

   02-01-18 Trả lời

Cảm Nhận Học Viên