KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

KỲ THI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN – BỘ TÀI CHÍNH

 

BROCHURE CHƯƠNG TRÌNH [Download]

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình đào tạo phù hợp với các đối tượng tham dự sau đây:

 • Người có nhu cầu dự thi Kỳ thi Thẻ thẩm định viên do Bộ Tài chính tổ chức hàng năm;
 • Các chuyên viên thẩm định giá tại các Công ty thẩm định giá, Kiểm toán, Ngân hàng;
 • Chuyên viên phân tích tại các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính;
 • Nhà đầu tư chuyên nghiệp;
 • Những người mong muốn tiếp cận với hoạt động thẩm định giá.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên sẽ:

 • Có sự hiểu biết về ngành thẩm định giá trên thế giới và tại Việt Nam.
 • Đủ điều kiện tham dự Kỳ thi Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức hàng năm.
 • Nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản.
 • Am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động thẩm định giá.
 • Nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định giá bất động sản, máy thiết bị, doanh nghiệp và TSVH tại Việt Nam.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình học là 160 giờ, kéo dài trong khoảng 2.5 tháng.

Thời gian học vào tối thứ 3, thứ 5 và chiều tối thứ 7 hoặc chiều tối thứ 7.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chuyên đề 1. Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá
 • Chuyên đề 2. Nguyên lý hình thành giá cả thị trường
 • Chuyên đề 3. Nguyên lý căn bản về thẩm định giá
 • Chuyên đề 4. Thẩm định giá bất động sản
 • Chuyên đề 5. Thẩm định giá máy, thiết bị
 • Chuyên đề 6. Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Chuyên đề 7. Thẩm định giá tài sản vô hình

HỌC PHÍ: 5.200.000 VND / Học viên

 • Giảm 200.000 VND khi học viên đăng ký học trước ngày khai giảng;
 • Giảm 100.000 VND cho cựu học viên của hai Trung tâm thuộc khoa trước đây;
 • Giảm 30% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn);
 • Giảm 20% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH;
 • Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH;
 • Giảm 5% học phí cho nhóm học viên từ 05 người trở lên.

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

 • Học viên được cung cấp Bộ sách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá [Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, 2017].
 • Học viên được cung cấp tài liệu tham khảo là các giáo trình, bài đọc về hoạt động thẩm định giá trên thế giới (File Tiếng Anh).
 • Học viên được cung cấp các tiêu chuẩn thẩm định giá và các bài tập tình huống ứng dụng trên thực tế.
 • Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về thẩm định giá. Đây là một trong các hồ sơ bắt buộc để học viên tham dự kỳ thi Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức.

LIÊN HỆ

Tầng trệt, Toà nhà B2, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 36 Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, TP.HCM

Website: www.cedzo.edu.vn
Email: cedzo@ueh.edu.vn
Hotline: (+84) 932.787.287; (+84) 947.119.399 (Chị Ly)


Cảm Nhận Học Viên

Trả lời Nguyen Phong Hủy