Tên khóa học Lĩnh vực Khai giảng Thời gian
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 31-08-2021 2,5 tháng. Lớp tối 3,5,7 ngày 31/8; lớp nguyên ngày thứ 7 04/9
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 24-08-2021 56 buổi
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 09-08-2021 MG/QLS: 16 buổi - Giảm 20% khi đăng ký 2 lớp; Giảm 30% khi đăng ký 3 lớp; Định giá BĐS khai giảng ngày: 05/6/2021 (học vào chiều tối thứ 7)
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 17-07-2021 8 buổi
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 26-06-2021 16 buổi
Ôn thi thẻ Thẩm định viên Khóa học, 12-09-2020 11 buổi