Course Name Course Type Starts Length
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 30-11-2020 MG/QLS: 16 buổi - Giảm 20% khi đăng ký 2 lớp; Giảm 30% khi đăng ký 3 lớp 
8 năm 8 tỷ Khóa học, 01-01-1970
Bí quyết để nhà môi giới thành công Khóa học, 01-01-1970
Ôn thi thẻ Thẩm định viên Khóa học, 12-09-2020 11 buổi
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 03-10-2020 48 buổi gồm trung cấp và nâng cao
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 15-12-2020 2,5 tháng. Lớp tối 3,5,7 ngày 15/12; lớp nguyên ngày thứ 7 19/12
Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp Khóa học, 01-01-1970
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 03-10-2020 8 buổi
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 17-10-2020 16 buổi