Courses

Tên khóa học Lĩnh vực Khai giảng Thời gian
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 03-10-2020 16 buổi
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 03-10-2020 48 buổi gồm trung cấp và nâng cao
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 29-09-2020 2,5 tháng. Lớp tối 3,5,7 ngày 29/09; lớp nguyên ngày thứ 7 03/10
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 26-09-2020 8 buổi
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 16-09-2020 MG/QLS: 16 buổi - Giảm 20% khi đăng ký 2 lớp; Giảm 30% khi đăng ký 3 lớp 
Ôn thi thẻ Thẩm định viên Khóa học, 12-09-2020 11 buổi