Course Name Course Type Starts Length
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 11-04-2019 16 buổi
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 11-02-2019 8 buổi
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 11-02-2019 25 buổi
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 10-23-2019 MG/QLS: 16 buổi - ĐG: 2/11/2019 8 buổi
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 06-29-2019