Course Name Course Type Starts Length
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 02-15-2020 8 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 02-04-2020 25 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 02-03-2020 MG/QLS: 16 buổi - ĐG: 4/2/20202 8 buổi Giảm 20% khi đăng ký 2 lớp; Giảm 30% khi đăng ký 3 lớp 
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 12-21-2019 Trung cấp : khai giảng 21/12/2019 6 ngày - Nâng cao : 16/02/2020 14 ngày
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 11-04-2019 16 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020