Course Name Course Type Starts Length
Lớp ôn thi Thẻ thẩm định viên Khóa học, 01-01-1970
8 năm 8 tỷ Khóa học, 01-01-1970
Bí quyết để nhà môi giới thành công Khóa học, 01-01-1970
Ôn thi thẻ Thẩm định viên Khóa học, 01-01-1970
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 12-21-2019 Trung cấp : khai giảng 21/12/2019 6 ngày - Nâng cao : 16/02/2020 14 ngày
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 02-04-2020 25 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 02-03-2020 MG/QLS: 16 buổi - ĐG: 4/2/20202 8 buổi Giảm 20% khi đăng ký 2 lớp; Giảm 30% khi đăng ký 3 lớp 
Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp Khóa học, 01-01-1970
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 02-15-2020 8 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 11-04-2019 16 buổi - Giảm 20% khi đăng ký trong tháng 1/2020