Các khóa đào tạo

Lịch khai giảng

Course Name Course Type Starts Length
Thẩm định giá doanh nghiệp ứng dụng Khóa học, 12-21-2019 Trung cấp : khai giảng 21/12/2019 6 ngày - Nâng cao : 16/02/2020 14 ngày
Bất động sản – Bộ Xây dựng Khóa học, 12-16-2019 MG/QLS: 16 buổi - ĐG: 2/11/2019 8 buổi
Thẩm định giá – Bộ Tài chính Khóa học, 12-12-2019 25 buổi
Thẩm định dự án đầu tư Khóa học, 11-16-2019 8 buổi
Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh Khóa học, 11-04-2019 16 buổi
Xem tất cả các khóa học